Schadevergoeding bij fietsongeval

Bron: Testaankoop

Fietsers, voetgangers en andere zwakke weggebruikers genieten wettelijke bescherming vanwege hun kwetsbaarheid tegenover gemotoriseerde voertuigen, die sneller, zwaarder en beter beschermd zijn.

Schadevergoeding volgens aansprakelijkheid

Lichamelijke letsels en beschadigde kledij van de zwakke weggebruiker worden vergoed via de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de wagen die bij het ongeval betrokken is, of die aansprakelijk is of niet. Dat geldt ook voor materiële schade, behalve als de autobestuurder in zijn recht is; in dat geval is niemand een schadevergoeding verschuldigd voor de schade aan de fiets.

Als de autobestuurder niet verzekerd is

Als het voertuig in kwestie niet verzekerd is of niet kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld bij een vluchtmisdrijf, kan het slachtoffer zich wenden tot het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (www.fcgb-bgwf.be). Die instantie is opgericht om lichamelijke letsels te vergoeden (beschadigde kledij valt hier dus niet onder) in dergelijke situaties.

Bescherming, geen immuniteit

De zwakke weggebruiker wordt dus juridisch beschermd, maar staat niet gelijk aan volledige immuniteit. Fietsers en voetgangers moeten alsnog het verkeersreglement naleven en, als ze aansprakelijk zijn voor een ongeval, het slachtoffer vergoeden. Daarom is een BA-verzekering privéleven, beter gekend als gezinsverzekering of familiale verzekering, volgens Testaankoop onontbeerlijk.

VBR-verzekering

Bron: VBR-website

Algemeen

Verzekering 24 op 24 uur (burgerlijke aansprakelijkheid + lichamelijke ongevallen + rechtsbijstand) ook in het buitenland, ook als je alleen fietst, ook op alle recreatieve organisaties, ook chronoritten type Marmotte.

Geen specifieke fietskledij vereist, noch een specifieke sportfiets. Ook geldig voor o.m. E-bikes, ligfietsen, driewielers, tandem.

Naast het fietsen zijn ook zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en ook chronoritten (type Marmotte).

De verzekering is niet van toepassing voor eigen materiele schade en diefstal (fiets, helm, kledij,…)

Informatie op de VBR-website

Ongeval aangifte
Polis voorwaarden
Gratis pechverhelping
Wat te doen bij een ongeval